SmarttGroup Sp. z o.o. | Wiśniowa 40 / 8 | 02-520 Warszawa
Kontakt - SmarttGroup

Kontakt

SMARTT GROUP Sp. z o.o.

Wiśniowa 40 lok.8 i 9

02-520 Warszawa 02-520

REGON: 365849451

NIP: 5213755363

KRS: 0000646760

SMARTT GROUP SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie, ul. Wiśniowa 40/8, 02-520 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
pod nr KRS 0000646760, NIP 5213755363, REGON 365849451, kapitał zakładowy w wysokości 5.000 zł.