Smartt Group sp. z o.o. | Wiśniowa 40/8 | 02-520 Warszawa
Kontakt - SmarttGroup

Kontakt

SMARTT GROUP sp. z o.o.

Wiśniowa 40/8

02-520 Warszawa

Telefon: +48 (22) 542 41 44

KRS 0000646760

NIP 5213755363

REGON 365849451

SMARTT GROUP SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie, ul. Wiśniowa 40/8, 02-520 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000646760, NIP 5213755363, REGON 365849451, kapitał zakładowy w wysokości 5.000 zł.