Smartt Group sp. z o.o. | Wiśniowa 40/8 | 02-520 Warszawa
Kontakt - SmarttGroup

Kontakt

SMARTT Re sp. z o.o.

(ex THB Polska)

Wiśniowa 40/8

02-520 Warszawa

Telefon: +48 (22) 542 41 44

KRS 0000271568

NIP 5213419091

REGON 140779970

SMARTT RE SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie, ul. Wiśniowa 40/8, 02-520 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod
nr KRS 0000271568, NIP 5213419091, REGON 140779970, kapitał zakładowy w wysokości 3.054.000 zł.