Smartt Group sp. z o.o. | Wiśniowa 40/8 | 02-520 Warszawa
Oferta - SmarttGroup

Oferta

Być zmianą, którą sami chcemy dostrzec w świecie
M. Gandhi

Smartt Re (ex THB Polska)

Smartt Re (ex THB Polska) to polski broker reasekuracyjny powstały w wyniku przekształceń właścicielskich THB Polska Sp.z o.o. Historia Spółki sięga 2006 roku, kiedy jedna ze spółek należących do AmWins INC. z siedzibą w Charlotte, otworzyła niewielkie przedstawicielstwo w Polsce. Po 10 latach, oddział ten stał się wiodącym dostawcą rozwiązań reasekuracyjnych dla Klientów na polskim rynku oraz w krajach bałtyckich, specjalizującym się w ryzykach z zakresu sektora budowlanego, energetycznego, kolejowego i lotniczego.

Kolejnym krokiem milowym w rozwoju Grupy był rok 2015, gdy na mocy porozumienia z AmWINS Spółka dokonała przekształcenia własnościowego. Miało to na celu zapewnienie naszym Klientom szybkiego i efektywnego wsparcia. Pominęliśmy to co często przeszkadza w pracy z korporacjami, czyli globalnej unifikacji niekoniecznie dopasowanej do potrzeb naszych Klientów. To nasza dewiza.

Najwyższa jakość serwisu obsługi, przy jednoczesnym dostępie do międzynarodowych rynków, z pominięciem tego – co często przeszkadza w pracy z korporacjami – globalnych unifikacji, niekoniecznie dopasowanych do potrzeb Klientów, to nasza dewiza.
Smartt Re to największy fakultatywny broker reasekuracyjny w Polsce. Ponad 10 lat działalności pozwoliło na aranżowanie programów reasekuracyjnych w kluczowych gałęziach gospodarki, takich jak przemysł ciężki, wydobywczy, przetwórczy, lotniczy, morski oraz dedykowany instytucjom finansowym.

Sektory działalności:

  • Reasekuracja Obligatoryjna
  • Reasekuracja fakultatywna dla poniższych ryzyk:

Majątek PD/BI/MB/MLOP

EAR/CAR/ALOP

Przemysł energetyczny

Lotnicze

Gwarancje

OC ogólne

D&O

OC zawodowe

BBB/CC

Cybernetyczne

Ryzyko terroryzmu

K&R

Morskie

Gotówka w transporcie

Rolne

Nasze cele

Zarządzanie ryzykiem oraz Ubezpieczenia

Reasekuracja
i Retrocesja

Fundacja EduMind

Gdzie działamy

Nasze sukcesy

PLN 750.000.000+ 

najwyższy limit odpowiedzialności w ryzyku OC Ogólnym

18

liczba spotkań jednego dnia w trakcie konferencji w Baden – Baden

3.500 km

odległość od ubezpieczanych zawodów golfowych 

USD 285.000.000

wartość hull(casco) reasekurowanych statków powietrznych 

Smartt Re sp. z o.o.

Wiśniowa 40/8
02-520 Warszawa

Reasekuracja to trudny świat. Chcemy być dla naszych Klientów jak kompas, aby pomagać w znajdowaniu najlepszych rozwiązań

Członek Zarządu Smartt Re sp. z o. o.

Tomasz Libront