SmarttGroup Sp. z o.o. | Wiśniowa 40 / 8 | 02-520 Warszawa
Reklamacje - SmarttGroup

Reklamacje

Reklamacje mogą być składane przez Klientów Smartt Re dotyczące świadczonych przez Spółkę usług. 

 

Smartt Re zobowiązuje się do odpowiedzi na złożoną reklamację na piśmie lub w przypadku wyrażenia zgody na kontakt drogą elektroniczną w ciągu 30 dni. W przypadku wystąpienia okoliczności związanych ze skompletowaniem i złożonością sprawy i brakiem możliwości przedstawienia odpowiedzi we wskazanym powyżej terminie, Smartt Re zobowiązuje się do wyjaśnienia powodów opóźnienia i złożenia stosownej odpowiedzi na reklamację w okresie nieprzekraczającym 60 dni od daty złożenia reklamacji.