Smartt Group sp. z o.o. | Wiśniowa 40/8 | 02-520 Warszawa
Zespół - SmarttGroup

Zespół

Zespół

Tomasz Libront

Prezes Zarządu

Piotr Ceranowicz

Członek Zarządu

Agnieszka Jarosławska - Kossakowska

Senior Broker

Ewa Kraińska

Dział Rozliczeń / Zastępca Dyrektora

Anna Pytel

Dyrektor ds. ROZLICZEŃ

Co jeszcze możemy dla ciebie zrobić

Zapraszamy
do zapoznania
się z możliwościami
Grupy Smartt: