Smartt Group sp. z o.o. | Wiśniowa 40/8 | 02-520 Warszawa
Kontakt - SmarttGroup

Kontakt

Smartt Broker Ubezpieczeniowy sp. z o.o.

Wiśniowa 40/8

02-520 Warszawa

Telefon: +48 (22) 542 41 44

KRS 0000645923

NIP 5213754926

REGON 365826757

SMARTT BROKER UBEZPIECZENIOWY SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie, Wiśniowa 40/8, 02-520 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000645923,  NIP 5213754926, REGON 365826757, kapitał zakładowy w wysokości 5.000 zł.